Peter Zwaanenburg - Uuwerkmaker - antiquair

Uurwerkmaker & antiquair

Over

Wij zijn gespecialiseerd in de restauratie van vroege uurwerken en barometers, veelal gemaakt in de periode 1550-1850. Van Nederlandse klokken worden vooral Amsterdamse staande klokken, Friese stoelklokken en Friese staartklokken ter reparatie aangeboden. Uit het buitenland veelal Franse pendules, Engelse staande klokken en Engelse of Franse lantaarnklokken.

Deze objecten moeten volgens ons, gezien hun cultuurhistorische waarde, op zeer verantwoorde wijze worden behandeld. Er wordt in de eerste plaats naar het zo lang mogelijk behouden van de originele onderdelen gestreefd.

Restauraties bestaan vaak uit het reconstrueren van ontbrekende onderdelen waardoor de klok weer kan functioneren met alle mogelijkheden die de oorspronkelijke uurwerkmaker eraan heeft gegeven. Dit kan gaan om een enkel onderdeel, maar in enkele gevallen tot het geheel terugbouwen van een tandwieltrein, slagwerk- of gangsysteem.

Na al een aantal jaren lid te zijn van de Vereniging van restauratoren en conservatoren, genaamd A.R.A. , is Peter Zwaanenburg op 28-10-2013 opgenomen in het Nederlands Register van Restauratoren.